Kohok-Kohok (Pasalakan, Salang Summut) | Pagkakan Sama Recipe

Ōn balatu itu kohok-kohok atawa pasalakan ma Sinama kasehe'an.

Saga kagunahan: 1 kilu Tirigu ½ kilu Sokal pote’ 3 nt’llo (iklug) 2 putus Tang (manjari isab Royal) Bohe’ 2 litro Ns’llan lahing Subay nilamugay tirigu, sokal, nt’llo, maka tang ma undam-undam. Maglamud pa’in tirigu, sokal, nt’llo maka tang, subay binohe’an. Bang asakap na bay niaddun itu, pinasu’ na n’sllan ni kaha’ ma lapohan. Bang apasu’ […]

Milikan Gabul Mata

Milikan Gabul Mata

Ya kalangan pasal Milikan gabul mata Aniya’ kalangan sidda kinalang e’ saga onde’-onde’ Milikan, niōnan, “Ring around the Rosie.” Bang tilawnu bang ai hatina, “Ring around the rosie, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down,” mbal kinata’uwan e’ saga kaonde’an. Minsan kamatto’ahan sigām halam isab makata’u. Nā, kalangan itu bang nihati pahāp, […]

Pali-Pali Sama

Bang aniya' ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya' kono' amatay.

Kata’uwan kami aheka lagi’ pali-pali Sinama ya halam tasulat maitu angkan angamu’ kami tabang ni saga bagay kami kasamahan, bang makajari paluwasunbi na. 1. Bang akatol buli’nu aniya’ kono’ Lannang amatay. 2. Bang aniya’ ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya’ kono’ amatay.3. Bang ka anguppi alarut emponnu, aniya’ amatay ma kampungnu. 4. Bang ka anguppi […]

Sama & Tausug Kinship Terminology

Sama & Tausug Kinship Terminology

On the website Tausug 101, Anak Ilu has been posting wordlists as part of his teaching the Tausug language to those who want to learn.  Here is a post that his readers could appreciate.  I have been studying Ethnographic Research Methods and for a unit on kinship, with the help of my brother Paul and […]

Kuyya’ maka Kaba’-Kaba’ | Library Sinama

New Big Book in the Sinama language.

Kissa’ bay min si Aukal Kinista (original kissa’: http://sinama.org/2013/09/monkeys-vs-butterflies/) Bay ginudlis e’ si Joher Lagam Kauman Sama bay anulat. Sinama Big Book Series This Sama tale of a jungle battle between monkeys and butterflies is a classic folktale of Sulu which reminds us not to judge by appearance or to belittle others.  This book is […]

Sambuwangan | The Marginalization of the Sama & Badjao

Sambuwangan | The Marginalization of the Sama & Badjao

marginalize
verb
past tense: marginalized; past participle: marginalized
treat (a person, group, or concept) as insignificant or peripheral.
The Sama with their co-inhabitants of Rio Hondo are cast out of the city. Out of the way. The rulers of the city indeed find them insignificant. Those of importance are those that provide the Latin origin for this city. The Chabacanos.

Skip to toolbar