Dyana:
Ō….Abang, siksa’ atay pangentoman,
Entom ma iya mbal tatambanan, bohe’ mata maglibis-libisan,
Lawak iya min pangatayan
Den Bisa:
Ō….Dayang, hogot atay engkotanta,
Ilu na ōnna kasi-lasa, entom tanda’ lasa ma iya,
Bohe’ mata tanda lalom lasa
Den Bisa & Dyana:
Ō…..lasa kinallogan, atayku p’ddi’ to’ongan
Dyana:
Lambe daun-daun e’ baliyu’, b’ttē’ lambehan entom atayku
Den Bisa:
Dayang mbal base’ bang amandi, mareyom tuli tauppi-uppi
Den Bisa & Dyana:
Lasa bang mbal tanda’ku, asal giling deyom jantungku
Dyana:
Lambe daun-daun e’ baliyu’, b’ttē’ lambehan entom atayku
Den Bisa:
Dayang mbal base’ bang amandi, mareyom tuli tauppi-uppi
Den Bisa & Dyana:
Lasa bang mbal tanda’ku, asal giling deyom jantungku
Dyana:
Sangbay sinangbay kasi-lasa, patōng magpatōng mata
Den Bisa:
Min mata labu’ ni atayta, ōnna cinta pandang pertama
Den Bisa & Dyana:
Atawa niōnan cinta buta, entom tanda’ lango-lango lasa

Ai tapah'llingbi pasal itu?