Big Book: Po’onan Wanni

Big Book: Po'onan Wanni

Central Sinama Big Book ma Sinama Dilaut dialect. Story pasalan duwa magdanakan ma pal’ngnganan tudju ni iskul. One of the 12 stories created in a Sama writers workshop in Davao City, September, 2015.  Our goal is to make available more beginner and intermediate level reading materials to encourage a love of reading among Sama youth […]

Big Book: Omang

Big Book: Omang

Tarasul pasalan Omang ma bahasa Sinama Tabawan. This is one of 12 big books created in a writers workshop held in Davao City.  The purpose of big books is to give Sama children introductory reading material that will encourage them to read in their own language.  All of the big books from the workshop were […]

Kohok-Kohok (Pasalakan, Salang Summut) | Pagkakan Sama Recipe

Ōn balatu itu kohok-kohok atawa pasalakan ma Sinama kasehe'an.

Saga kagunahan: 1 kilu Tirigu ½ kilu Sokal pote’ 3 nt’llo (iklug) 2 putus Tang (manjari isab Royal) Bohe’ 2 litro Ns’llan lahing Subay nilamugay tirigu, sokal, nt’llo, maka tang ma undam-undam. Maglamud pa’in tirigu, sokal, nt’llo maka tang, subay binohe’an. Bang asakap na bay niaddun itu, pinasu’ na n’sllan ni kaha’ ma lapohan. Bang apasu’ […]

Milikan Gabul Mata

Milikan Gabul Mata

Ya kalangan pasal Milikan gabul mata Aniya’ kalangan sidda kinalang e’ saga onde’-onde’ Milikan, niōnan, “Ring around the Rosie.” Bang tilawnu bang ai hatina, “Ring around the rosie, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down,” mbal kinata’uwan e’ saga kaonde’an. Minsan kamatto’ahan sigām halam isab makata’u. Nā, kalangan itu bang nihati pahāp, […]

Pali-Pali Sama

Bang aniya' ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya' kono' amatay.

Kata’uwan kami aheka lagi’ pali-pali Sinama ya halam tasulat maitu angkan angamu’ kami tabang ni saga bagay kami kasamahan, bang makajari paluwasunbi na. 1. Bang akatol buli’nu aniya’ kono’ Lannang amatay. 2. Bang aniya’ ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya’ kono’ amatay. 3. Bang ka anguppi alarut emponnu, aniya’ amatay ma kampungnu. 4. Bang ka […]

Skip to toolbar