Budjang kamataku, budjang kabilahianku
Tinunangan ni sehe’ku, parahal bay tuyu’ku
Atas tatimanku nggo’-mma’ku, tabowa paglasanu maka aku
Mbal e’ku takalupa, bay pagkabilahita masi amikit ma daggaha
Bang b’ttingga lingkatna, bay kasilasata dayang karuwa
Sapantun tibulung dunya,
Masi alayo entom ma ka’a, atunu’ e’ kasilasa
Mbal ka ala’an min mata, bang masi allum inyawa
Agaranku ka lasa baibad, minsan gi’ kappal pababag
Entom ma ka’a maglatus-lagbas,
Ō lasa, angkan aku angagkag
Duwa’aku mbal pahali, ni Tuhan sampay ni nabi
Pangatayannu dayang, pabalik pinabilahi
Angkan aku maginum sadja, mbal na ka alasa
Ō dayang sab’nnalna, pagwala’anku ma ka’a
Masi alayo entom ma ka’a, atunu’ e’ kasilasa
Mbal ka ala’an min mata, bang masi allum inyawa
Agaranku ka lasa baibad, minsan gi’ kappal pababag
Entom ma ka’a maglatus-lagbas,
Ō lasa angan aku angagkag,
Duwa’aku mbal pahali, ni Tuhan sampay ni nabi
Pangatayannu dayang, pabalik pinabilahi
Angkan aku maginum sadja, mbal na ka alasa
Ō dayang sab’nnal na pawala’anku ma ka’a
Yampa e’ku ta’ssa’ p’ddi’ pagkasilasa
Ō dayang…..ō lasa…. agaranta ka
Ō dayang….ō lasa…. agaranta ka
agaranta ka…..

2 thoughts on “Jumadin: Budjang Kamata Lyrics

  1. i like this song, can someone explain what is all about?
    i mean the meaning …
    in advance tq so much for the reply.

Ai tapah'llingbi pasal itu?