Living Things Translations Sinama-English

manuk-manuk = bird

aˈa = human

bigi = seed

palibut = plant

sagiˈ = seaweed (dialect?)

Bbung = dolphin

etek dikiˈ-dikiˈ = duckling

anak manuk = chick

eroˈ = dog

usa = deer

tayubu = mushrooms

manuk aheya = rooster

kagang = crab

kubing = squirrel

kuting = cat

bāˈ = pig

kohol = snail

tabula = squid

ambak = frog

kabaˈ-kabaˈ = butterfly

kabombong = spider

sˈmmut = ant

tabungay = bee

sowa = snake

Ai tapah'llingbi pasal itu?

%d bloggers like this: