Saan kayo nanggaling?
Where are you coming from?
Bay kam miningga?
Saan kayo pupunta?
Where are you going?
Pi’ingga kam?
Diyan lang.
I am going there. Just there.
Mainaˈan sadja
Pupunta ako sa inyo.
I am going to your place.
Pi’ilu aku ni ka’am.
Namamasyal lang ako.
I’m just walking around.
Pal’ngngan-l’ngngan sadja.
Tao po.
Hello. Are you there?
Assalam Alaikum
Akyat kayo. Tuloy po kayo. (Umakyat kayo)
Come on up.
Walaikum salam. Pasōd ka.
Mauuna na ako sa inyo.
I’ll go ahead.
Dahū na aku min ka’am.
Uuwi na ako.
I’m going home.
Amole’ na aku
Tayo na.
Let’s go now.
Amole’ na kita.
Ang ganda na man nang anak mo! (Maganda ang iyong anak.)
Your child is beautiful.
Alingkat isab anaknu ilu. Ahāp isab luwa anaknu.
Masarap tumira dito sa lugar ninyo! Magandang…
Magandang tirahan ang iyong lugar.
Your place is a nice place to live.
Ahāp pat’nna’an maitu ma lahatbi.
Gusto ko dito kasi tahimik na lugar.
I like it here; it’s a peaceful place.
Bilahi aku maitu pasal asannang lahatbi.
Magaling kang magluto.
You are a good cook.
Ata’u ka magb’lla.
Masarap yang pagkaing na iyan. Napakasarap ng pagkaing iyon.
That meal was delicious.
Ahāp nanam na pagkakan ilu. Asarap na pagkakan ilu.
Magaling kang magsalita ng Ingles.
You are an expert at speaking English.
Ata’u ka magbissala Anggalis.
Maari ba kitang kunan ng litrato?
May I take your picture?
Manjari ka bahā’ patta’ku?
Pasensya na, hindi ko po sinasadya.
Sorry, I didn’t do that intentionally.
Halam tu’udku.
Salamat po.
Thank you.
Magsukul.
Hindi ko alam.
I don’t know.
Mbal kata’uwanku.
Di bali na lang.
Never Mind
Sagarin na
Bahala kayo.
Whatever you want. It’s up to you.
Baya’-baya’nu.
Ako na lang.
I’ll do it.
Aku na. Aku na sadja.
Aalis na ako. Mauuna na ako.
I’ll be going now.
Ala’an na aku. Dahū na aku.
Hali ka dito.
Come here.
Dai’ na ka.

Ikuha mo nga ako ng “coke”.
Bring me a Coke.
Ngā’in aku koks.
Buksan mo ang pinto.
Open the door.
Ukabun lawang.
Isara mo ang bintana.
Close the window.
Tambolun tandawan
Sandali lang.
Please wait a moment.
Angagad lagi’ ka.
Sumama kayo sa akin.
Come with me.
Ameya’ kam ma aku
Sino ang kasama mo?
Who is your companion?
Sai sehe’nu?
Kilala mo ba ang alkalde sa lugar na iyon?
Do you know the mayor of that place?
Takilānu ba mayol ma lahat ilu?
Kilala ko siya sa mukha.
I only know him by sight.
Takilāku baihu’na.
Ano ang pangalan niya?
What is his name?
Sai ōnna?
Nakalimutan ko na.
I forgot.
Takalipatku na.
Hindi ko maunawaan.
I do not understand.
Mbal tahatiku
Ano ito?
What is this?
Ai itu?
Ano iyan?
What is that?
Ai ilu?
Ano iyon?
What is that (far)?
Ai he’
Kaninong lapis iyan?
Whose pencil is that?
Ma sai pinsil itu?
Kailan?
When?
Sumiyan?
Sino?
Who?
Sai?
Kanino?
Whose?
Ma sai?
Saan?
Where?
Maingga?
Bakit?
Why?
Angay?
Paano?
How?
Buwattingga?
Bakit hindi?
Why not?
Angay mbal?
Pakiulit mo nga ang sinabi mo.
Please repeat what you said.
Balikin kono’ bissalanu.
Maari mo ba akong samahan?
Would you please accompany me?
Manjari aku sehe’annu? or Sehe’in aku?
May barya ka ba?
Do you have any small change?
Aniya’ ba pisitanu?
Nagmamadali ako!
I’m in a hurry.
Magdai’-dai’ aku.
Anong probinsiya mo?
Where are you originally from?
Ai lahatbi porol?
Saan kayo nakatira?
Where are you living now?
Maingga kam makat’nna’?
Saan kayo galing ngayon?
Where did you just come from?
Bay kam minningga?
Ano po ang kailangan nila?
What do you want? What can I do for you?
Ai kagunahannu?
Dumadalaw lang ako.
I just came to visit.
Patibaw sadja aku.
Kararating mo lang ba?
Have you just arrived?
Yampa ka at’kka?
Oo, kararating ko lang kahapon galing sa Kotabato.
Yes, I came just yesterday from Cotabato.
Aho’, di’ilaw pagt’kkaku min Cotabato.

Ai tapah'llingbi pasal itu?