Sinama Practice

Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Bang bahaˈu niˈanakan ondeˈ-ondeˈ Sama, araran mattoˈa angōnan iya sabab sigam ya tagdapu. Sagoˈ sumaˈan sai-sai makadahū makajari du isab angōnan iya. Pineneˈ ni sigam ya ōn sa’upama niōnan si Yusup boˈ ahatul ondeˈ-ondeˈ. Sumaˈan niōnan iya min ōn lahat atawa min ōn sai-sai bantug artista atawa min saga ōn Milikan. Sumaˈan du isab pineneˈ […]

Pasalan Kawin Kami

Pasalan Kawin Kami

Anuli-suli aku ma pasalan bay kawin kami. Aˈa min Sulu, hˈndaku sogoˈ maitu kami makapagˈndaˈ ma Davao. Pagˈndaˈ kami ma Davao, bilahi aku ma iya, sogoˈ ya mareyom atayku subay aku aubus graduate min college bo yampa aku bilahi kinawin. Sandalanku bayaˈ ma iya. Ma halam giˈ aku atapus graduate, angalingan aku ni mmaˈna bo […]

Sinama Phrases

Saan kayo nanggaling? Where are you coming from? Bay kam miningga? Saan kayo pupunta? Where are you going? Pi’ingga kam? Diyan lang. I am going there. Just there. Mainaˈan sadja Pupunta ako sa inyo. I am going to your place. Pi’ilu aku ni ka’am. Namamasyal lang ako. I’m just walking around. Pal’ngngan-l’ngngan sadja. Tao po. […]

Skip to toolbar