Writing Tools

Popularizing a Practical Sinama Orthography Based on its Unique Language Features Powerpoint ¦ 2nd International Conference on Bajau – Sama

Popularizing a Practical Sinama Orthography Based on its Unique Language Features Powerpoint ¦ 2nd International Conference on Bajau - Sama

I had the pleasure of presenting a paper at the 2nd International Conference on Bajau/Sama Diaspora & Maritime Southeast Asian Cultures addressing the language needs of the various Sinama and Bajaw languages. Here is the powerpoint presentation for the paper, Popularizing a Practical Sinama Orthography Based on its Unique Language Features: Download: Popularizing a Practical Sinama […]

Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Bang bahaˈu niˈanakan ondeˈ-ondeˈ Sama, araran mattoˈa angōnan iya sabab sigam ya tagdapu. Sagoˈ sumaˈan sai-sai makadahū makajari du isab angōnan iya. Pineneˈ ni sigam ya ōn sa’upama niōnan si Yusup boˈ ahatul ondeˈ-ondeˈ. Sumaˈan niōnan iya min ōn lahat atawa min ōn sai-sai bantug artista atawa min saga ōn Milikan. Sumaˈan du isab pineneˈ […]

Skip to toolbar