Reading Tools

Kalangan Pagongka’ Onde’-Onde’

Bang aniya’ kata’uwannu kalangan onde’-onde’, sulatun ma comments bo’ ganapanku ma sulat itu. Originally Published on: Nov 25,2010 Ombo’ Takkiya Ombo’ takkiya’ Buli’ ba’ung paragsa’ Paragsaꞌ ni katigan Katigan ba’ung-ba’ung Suruk, suruk, suruk, suruk, suruk English Translation Grandfather Takkiya’The coconut cup floats. It floats, hitting a boat’s outrigger. The outrigger and the little coconut cup. […]

Sinama Phrases

Saan kayo nanggaling? Where are you coming from? Bay kam miningga? Saan kayo pupunta? Where are you going? Pi’ingga kam? Diyan lang. I am going there. Just there. Mainaˈan sadja Pupunta ako sa inyo. I am going to your place. Pi’ilu aku ni ka’am. Namamasyal lang ako. I’m just walking around. Pal’ngngan-l’ngngan sadja. Tao po. […]

Skip to toolbar