3 Responses

 1. Ahmad Sampang Musahari
  Ahmad Sampang Musahari October 29, 2012 at 2:57 pm |

  MashaAllah, malingkat duun in piya-awn niyu ini research 🙂

  Kiyatumtuman ku in Thesis ku ha college, agad in mga taymanghud natuh Sama ha Siasi ha mga subjects ku; sah malayu isab in topic pasal genetics kaagi hehe.

  Alhamdulillahinut-inut tumaud in manga research ha mammayan hikatabang pa kawman natuh.
  Salam kasilasa!

  Reply
 2. shalem
  shalem March 21, 2013 at 6:36 am |

  Heya kod pangatayan ku magsosong kaum Sama/Bajau,Badjao maghatina, magtabang tabang na sudju ni kallum kamatay. bissala tam du,ma Tawi Tawi, Tabawan and Benaran bai paglahatan Ira’an (Ida’an) and Mantabuan west Sinama pronouns same. Sapa Sapa, Sikobung and Mantabuan east also same. in Semporna Sabah, kmpung Hayang and adjuscent there found their Sinama language, so mybe 6-7 Sinama dfferent language with pronounciation. magsukul ni kaam. (.my researched}

  Reply
 3. shalem
  shalem March 21, 2013 at 6:56 am |

  daa aliha ma aku minsan maka bissala aku bahasa Taosug/Sinug pasal mboh ku min mmah ku, min inahku Sama/Bajau, misis ku father na Taosug,mother Sama Siasi ,maapun bi aku bang niya salla’ku ataw kakulanganku, mgsukul tud kaniyu

  Reply

Ai tabissalanu? Feel free to comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar