Personal Actions

Pasekot ka = come close

palawak ka = go away

anˈngge ka = stand

aningkōˈ ka = sit

palˈngngan ka = walk

paragan ka = run

pabangun ka = rise up

Manipulating Object Actions

angˈntan ka būk = touch the book

angelo ka būk = get the book

angˈnnaˈ ka būk = put the book down

buhatun ka bāngku ilu = pick up that chair

bīngun ka būk = turn the book over

kˈlloˈun bāngku = move the chair

Ai tapah'llingbi pasal itu?

%d bloggers like this: