Reading Tools

Sinama Phrases

Saan kayo nanggaling? Where are you coming from? Bay kam miningga? Saan kayo pupunta? Where are you going? Pi’ingga kam? Diyan lang. I am going there. Just there. Mainaˈan sadja Pupunta ako sa inyo. I am going to your place. Pi’ilu aku ni ka’am. Namamasyal lang ako. I’m just walking around. Pal’ngngan-l’ngngan sadja. Tao po. […]

Skip to toolbar