Ruth

Pali’ Kambing | Pagkakan Sama Recipe

A Tausug/Sama desert, quite easy to make.  Pali' Kambing is also known as Tibobbol or Tabobbol.

Saga kagunahan: 1 kilu Tirigu ½ kilu Sokal keyat ½ sꞌkkat Saging sulay-badju (subay alagaꞌ toꞌongan) Pasulig Boheꞌ dangkuriꞌ maka 2 litro Nꞌsllan lahing 1. Subay nilamugay tirigu, sokal maka pasulig ma undam-undam. 2. Bay pa’in talamugay, pinedjat pahāp saging boꞌ pinalamud ni tirigu. 3. Maglamud paꞌin addun tirigu maka saging, subay binoheꞌan. Subay ginanta’ […]

Skip to toolbar