Kauman Sama

Ginisan Kaitan (Shark Educational Poster)

Ginisan Kaitan (Shark Educational Poster)

A tarpaulin size poster with approximately 20 color pictures of sharks is cool in any language!  It was quite a bit of time and effort to create it in Sinama.  What’s the purpose? It is another addition to the educational posters that can be downloaded here at Sinama.org.  Education must be both exciting and familiar.  My son […]

Common Reef Fish Sinama, English, & Scientific Name Poster

Common Reef Fish Sinama, English, & Scientific Name Poster

Ask any Filipino to name an indigenous group known for their fishing, there is a good chance they will say the Badjao.  Sama, the group of people from the Sulu archipelago of which the Badjao (Sama Dilaut) are a subgroup, are famed fishermen, boat builders, and ocean travelers.  One challenge that exists for the Filipino education […]

Story Buli’ Kap

Story Buli' Kap

In Buli’ Kap, pū’ iya. Maingga aniya’ saga magkamatay ilu, maī’ pasampay, maī’ na sigām maglahat ma pū’ inān. Sasuku ya saga mbal tinaima’ ma riyata’ ī’ hatina maina’an dahūan ma pū’ inān. Angkanna tuwi’ bang aniya’ a’a allum makapī’ ni sigām, na ya ī’ pinagtabangan e’ sigām kin’llo’ supaya halahuwalam, kinakan ka e’ sigām atawa pinapatay.

Big Book: Po’onan Wanni

Big Book: Po'onan Wanni

Central Sinama Big Book ma Sinama Dilaut dialect. Story pasalan duwa magdanakan ma pal’ngnganan tudju ni iskul. One of the 12 stories created in a Sama writers workshop in Davao City, September, 2015.  Our goal is to make available more beginner and intermediate level reading materials to encourage a love of reading among Sama youth […]

Kohok-Kohok (Pasalakan, Salang Summut) | Pagkakan Sama Recipe

Ōn balatu itu kohok-kohok atawa pasalakan ma Sinama kasehe'an.

Saga kagunahan: 1 kilu Tirigu ½ kilu Sokal pote’ 3 nt’llo (iklug) 2 putus Tang (manjari isab Royal) Bohe’ 2 litro Ns’llan lahing Subay nilamugay tirigu, sokal, nt’llo, maka tang ma undam-undam. Maglamud pa’in tirigu, sokal, nt’llo maka tang, subay binohe’an. Bang asakap na bay niaddun itu, pinasu’ na n’sllan ni kaha’ ma lapohan. Bang apasu’ […]

Milikan Gabul Mata

Milikan Gabul Mata

Ya kalangan pasal Milikan gabul mata Aniya’ kalangan sidda kinalang e’ saga onde’-onde’ Milikan, niōnan, “Ring around the Rosie.” Bang tilawnu bang ai hatina, “Ring around the rosie, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down,” mbal kinata’uwan e’ saga kaonde’an. Minsan kamatto’ahan sigām halam isab makata’u. Nā, kalangan itu bang nihati pahāp, […]

Skip to toolbar