15 Responses

 1. Anthony L. Tan
  Anthony L. Tan August 1, 2012 at 12:12 pm |

  Bilahi aku aniya' Sinama-English Dictionary ampa (?) kitam makahati ai ai ginis mareyom lahat ta. Forgive my Sinama. I am trying to re-learn it. It's amazing, Luke, how you could even write in Sinama after only two years of learning it. Yes, a dictionary will be of great help to people like who want to learn Sinama, and I'm sure there are many people out there who feel the same. Reading your Sinama writing is making me remember many words which I have already forgotten. Thank you very much.

  Reply
  1. Josiah Ang
   Josiah Ang August 1, 2012 at 6:46 pm |

   How can I get one, Uttoh?

   Reply
   1. luke
    luke August 2, 2012 at 10:56 pm |

    It is not yet finished. We will inform people when it is. Magsukul

    Reply
    1. Josiah Ang
     Josiah Ang August 4, 2012 at 10:57 am |

     Dear Luke: I have a Tausug-English dict in my study, I am interested in your Sinama-English edition too. Thanks.

     Reply
  2. Al-Ahmadgaid Asaad
   Al-Ahmadgaid Asaad August 4, 2012 at 1:15 am |

   I agree with you Anthony Tan. Bang si Luke maka-sulat bangsa Sama, sali' ka amassa book sinama, amaniya' sa' na ma grammar. Aa mindingga ka Anthony Tan? Subay du mbal ni kalipat e' tam bangsa ta…

   Reply
   1. luke
    luke August 4, 2012 at 10:09 am |

    Bang bay halam aku tinabangan eꞌ hꞌndaku aheka sāꞌ Sinamaku. Iya editor-ku 🙂

    Reply
    1. Al-Ahmadgaid Asaad
     Al-Ahmadgaid Asaad August 4, 2012 at 3:38 pm |

     Bannal ka Luke… Hehehe, minsan aku itu, anganad anulat ma bangsa ta, sabab at’ggol na ko’ nigamit pagsama itu, sogo’ halam tagamit ma pagsulat.

     Reply
  3. Anthony L. Tan
   Anthony L. Tan August 4, 2012 at 9:28 am |

   Hi Jo. I don't think there is one at the moment. If you go to the link above, you will get connected to Luke, who is asking people if they want a Sinama-English dictionary. Great idea! I want to re-learn Sinama because it is a language we used in Siasi. Some of my brothers and sisters can still speak it.

   Reply
  4. Anthony L. Tan
   Anthony L. Tan August 4, 2012 at 9:35 am |

   Hi Al. Aa Siasi ako itu. Saga' mbal na ku ata-o mag Sinama. Believe to'od ako masi Luke. Kaa ilu, mindingga ka, Al?

   Reply
 2. Suhad Ahmad
  Suhad Ahmad August 2, 2012 at 8:29 am |

  Alengog aku mag lamud lamugay.. Sinama aiyan baitu..

  Reply
  1. luke
   luke August 2, 2012 at 10:56 pm |

   Sinama Siasi

   Reply
  2. Al-Ahmadgaid Asaad
   Al-Ahmadgaid Asaad August 4, 2012 at 1:21 am |

   Iya ko' ilu iya problema, aheka ginisan bangsa sama itu… hehehe… Sogo' minsan ay na ko' sama nu ilu, mas ahap tasayu kami ay ginisan kabtangan ma saga kasehean sama… Suhad Ahmad, min malaysia ka… Wenna Aheka ko' ilu saga lasiya ku maylu. Kamaya' hal kam saga bangsa ta maylu ma Malaysia. By the way, Mmah ku Sama min Banaran, Sapa-Sapa. Ina' ku sama min Sibutu/Sitangkai. Atau aku mag-sama sibutu' maka sama banaran.

   Reply
  3. Suhad Ahmad
   Suhad Ahmad August 4, 2012 at 3:15 am |

   Atau ru sab aku.. Sogok baha'u aganad sama central kono' yuk sigam.. Na aku itu sama bangingi.. Bangka billahi mag sinama bangingi kita..

   Reply
   1. Al-Ahmadgaid Asaad
    Al-Ahmadgaid Asaad August 4, 2012 at 3:43 pm |

    Na, ahap na ko itu subay aniya ru sama central, subay ru ni anaran. Luke, subay nipaniya sama central, para aluhay e’ tam maghati ma pag-sama tam. Dalam bwat te’ Suhad, bai aku makakale sama bangingi, mmah ku makasayu sama bangingi ilu. Maingga iya lahat banan sama bangingi ilu Suhad? Ma south ubian ba…? Atawa ai nggai ka?

    Reply
 3. Al-Ahmadgaid Asaad
  Al-Ahmadgaid Asaad August 4, 2012 at 1:12 am |

  Luke, magsabar ka… Busy toongan aku ma pag-iskul ku itu… Sogo' ma post itu, Bilahi toongan aku aniya Sama-English dictionary, ma pasalan aniya' bay mastal ku ma History 3 (Muslim in Mindanao) subject bilahi magpapandu' sama, sogo' amaniya' time ku angahinang dictionary para ma'iya. Angkan pag-wain tasayu ku aniya Sama-English Dictionary maytu, e' ku magtuy ni send ni iya, iya link na. About dictionary si Sir Kemp Pallesen, ahap toongan ko ilu. Buwat yuk nu si' Luke, mas libbi ahap bang tasulayan dahu maytu ma sinama.org. Para aluhay e' tam tapiha iya kulang na, mbo' taganapan, bo' sab ta publish ma book store.

  Reply

Ai tabissalanu? Feel free to comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar